Bezoek Kazerne Oirschot

De leden van Roshan vrouwenvereniging hebben in samenwerking met Indigo Netwerk een bezoek gebracht aan de kazerne te Oirschot.  Dit gebeurde op 21 januari 2011. De aanwezigen waren o.a. generaal van der Laan, generaal-majoor Gijzen en luitenant-kolonel Rietbergen. De bijeenkomst had als doel om ervaringen en gedachten tussen deze twee groepen uit te wisselen.

Allereerst leidt de voorzitter van Roshan, Anisa Dehzad, de bijeenkomst in. Zij vertelt haar persoonlijke beleving over het ontvluchten uit haar vaderland en het belang van een Afghaanse vrouwenvereniging in Nederland. Zij start haar toespraak met het pakkende citaat: “Diep in de winter ben ik tot het besef gekomen dat ik een onoverwinnelijke zomer in mij had.” Mevrouw Dehzad vertelt verder over de bewustwording, zelfkennis en voorlichting die Roshan biedt voor haar leden. De vereniging helpt Afghaanse vrouwen te zoeken naar de mogelijkheden die de Nederlandse samenleving hen biedt. Daarom hebben de vrouwen uit Noord-Brabant hun krachten gebundeld waardoor Roshan is geboren wat licht betekent.

Licht in het denken, licht in het doen en licht voor de toekomst.Naam kennen, een plek waarvan de gebruiken, gewoonten en de mensen onbekend zijn. Een land waarvan zij de taal niet spreken.  Zij vertrekken naar dat land met de intentie om ondanks deze onzekerheden een nieuw bestaan en identiteit op te bouwen. En het is deze dappere vrouwen gelukt om de  ‘vreemde’ bestemming  eigen land te maken.

De Roshan-leden hebben hun belevingen, emoties en boodschap overgebracht in de vorm van een indrukwekkend toneelstuk. Het stuk maakt verschillende emoties los; er luidt zowel ontroering als veel gelach in de zaal. De generaals vertellen op hun beurt, door middel van een presentatie, hun persoonlijke en indrukwekkende ervaringen over de uitzendperiode in Afghanistan. Na de presentaties volgt er een interessant debat tussen de aanwezigen over actuele stellingen omtrent Afghanistan.
De aanwezigen sloten uiteindelijk de dag af door een nabespreking van het bezoek tijdens het nuttigen van een drankje.

Het traject licht op herinnering is mede mogelijk gemaakt en gefinancieerd door het V-fond en wordt uitgevoerd in samenwerking met de INDIGO-WERELD (projectmanager ‘Licht op herinneringen’).

© 2018 Roshan Vrouwenvereniging . All Rights Reserved.