Emancipatie

Vrouwenvereniging  Roshan heeft  op 11 juli een bijeenkomst georganiseerd voor vrouwen van Afghaanse afkomst en andere culturele achtergronden uit de omgeving Noord Brabant. Deze bijeenkomst is geopend door een korte toespraak van de voorzitter van de Vrouwenvereniging Roshan, mevrouw A. Dehzad-Watanyar, die verwelkomend het belang van de thema van de avond benadrukte.

Thema avond emancipatie:

‘Er wordt getimmerd aan de weg maar het is een lange weg’

Hoe staat het met de emancipatie van de Afghaanse vrouwen in Nederland? Deze vraag stond centraal in de presentatie van Sahar Noor over de positie van de vrouw tijdens een bijeenkomt van Roshan Vrouwenvereniging op 11 juli in Eindhoven. Vooraf voerden twee Roshanleden een kort toneelstuk op om de problemen te illustreren die vrouwen tegenkomen in hun dagelijkse leven.

Sahar Noor (26) woont sinds 1994 in Nederland.  Na een opleiding journalistiek studeerde ze Religiewetenschappen. September dit jaar begint ze als promovendus op de Radboud universiteit met haar promotieonderzoek met als thema Islam en gender.

Noor heeft een analyse gemaakt van de positie van Afghaanse vrouwen in Nederland aan de hand van verschillende wetenschappelijke publicaties. In haar research maakt ze een duidelijk onderscheid tussen de jongere (15-35) en oudere (35+) generatie Afghaanse vrouwen.

Volgens Noor is de jonge generatie goed op weg. Uit haar analyse bleek dat ze ambitieus zijn in hun opleiding en werk maar een huwelijk en het hebben van een gezin ook belangrijk vinden.  Noor zegt dat deze jonge vrouwen ook moeilijkheden tegenkomen omdat ze zich zowel aan de Nederlandse als de Afghaanse normen en waarden willen conformeren: “vragen wij niet teveel van de jonge vrouw?”, zegt ze.

Oude generatie

De onderzoekresultaten van de oudere generatie zijn minder positief. “ Vooral oudere vrouwen die in eigen land een lage opleiding hebben genoten doen het volgens de statistieken op sociaal-maatschappelijk en op economisch gebied minder goed. Dit is de groep vrouwen die hulp nodig heeft omdat ze anders sociaal en maatschappelijk geïsoleerd kunnen gaan leven. De jongeren hebben geleerd om op eigen benen te staan”, zegt Noor. De aanwezigen, met name de oudere generatie in de zaal,  reageren verbaasd over deze uitspraak

“We hebben ook zoveel moois bereikt, door de goede aspecten van onze cultuur, dat mag ook gezegd worden”, zei een vrouw van middelbare leeftijd. Hierop verwees Noor naar de moeilijkheden rondom het thema emancipatie: “Als we het over emancipatie hebben, dan maakt het niet uit of het om de emancipatie van Turkse, Marokkaanse, Iraakse, of Afghaanse vrouwen. Het is meestal een minder rooskleurig beeld en dat heeft weinig met de positieve of negatieve elementen van één specifiek cultuur te maken maar met algemene man-vrouw verhoudingen ofwel gender.”

Hulp 

De aanwezigen werden het er wel over eens dat ook mannen betrokken moeten worden in het proces om de oudere generatie vrouwen verder te helpen ontwikkelen. Daarnaast heerste de mening dat de jongere generatie ook een belangrijke rol kunnen spelen om moeder, tante of een nicht te helpen. Zij kunnen als de beste de weg wijzen en te hulp schieten.En waar nodig is probeert Roshan Vrouwenvereniging bij te springen om zo samen de positie van de vrouw te versterken en hun bewustwording te vergroten.

Afsluiting: 

De avond werd afgesloten met livemuziek.  Alle bezoekers , zo’n 40 vrouwen, gingen met tevredenheid en vreugde over de informatieve en toch zo gezellige avond naar huis.

 

 

© 2018 Roshan Vrouwenvereniging . All Rights Reserved.