Verslag bijeenkomst VVAO

“Het lot van de Afghaanse vrouw”

Op 13 februari jl. was onze vereniging uitgenodigd door de Vereniging voor Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO) in haar maandelijkse bijeenkomste in Eindhoven.

VVAO

De VVAO bestaat sinds 1918 en heeft ongeveer 4500 leden en 32 afdelingen over het hele land. De vereniging behartigt de belangen van hoger opgeleide vrouwen en zet zich ook in voor verbetering van de positie van de vrouw in Nederland en in het buitenland. Haar belangrijkste doelstellingen zijn gericht op thema’s als positieverbetering van vrouwen, de economische zelfstandigheid van vrouwen, en hogere opleidingen voor vrouwen in Nederland.

Elke tweede woensdag van de maand organiseert VVAO een bijeenkomst voor al haar  leden van de afdeling Eindhoven. In die bijeenkomst wordt naast de maandelijkse vergadering ook aandacht geschonken aan een specifiek thema, deze keer: “Het lot van de Afghaanse vrouw”.

Bijeenkomst 13 februari

Twee van onze leden hebben op deze avond de Vrouwen Vereniging Roshan vertegenwoordigd en aandacht besteedt aan, met name de positie van de Afghaanse vrouwen in Nederland en in Afghanistan. Door onder meer in te gaan op de lange voorgeschiedenis van de positie van de Afghaanse vrouw, haar rol in educatie, gezin en het werk. Wat heeft zij in Nederland bereikt en welke belangrijke drempels haar ontwikkeling in Nederland tegenhouden.

De avond werd afgesloten met een vragenrondje en we hebben er ontzettend goede contacten aan overgehouden.

Wilt u graag meer weten over de vereniging, klik dan hieronder voor meer informatie:

Website VVAO:

http://www.vvao.nl

© 2018 Roshan Vrouwenvereniging . All Rights Reserved.