Verslag bijeenkomst Femina

“De stem van de migrantenvrouw”

Op 24 april jl. vond een Netwerkmatch plaats voor migranten- en vrouwenorganisaties, georganiseerd door Stichting Femina  in Eindhoven.

Stichting Femina
22 februari jl. is Stichting Femina officieel van start gegaan. Femina stimuleert vrouwen in achterstandposities en biedt activering op maat, uitgaande van de kracht en potentie van de vrouw. Stichting Femina heeft ten doel een multicultureel activeringscentrum te zijn voor kansarme en kwetsbare vrouwen in de gemeente Eindhoven, van allerlei etnisch-culturele achtergronden.

Bijeenkomst 24 april

Deze avond stond in het teken van de samenwerking tussen verschillende vrouwenorganisaties en vormde het eerste stap in een reeks van ontmoetingen met Stichting Femina.

De aanwezigheid van de bestuursleden van zes organisaties (o.a. Team Ministries, Kristal, Nese Divers) heeft geleid tot nieuwe ideeën, behoeften en wensen.  Alle deelnemers hebben  één voor één aangegeven wat volgens hen heeft bijgedragen aan het succes van hun organisatie. Herkenbaarheid, ouderparticipatie, beleidsbeïnvloeding en het uitbreiding van het netwerk zijn een paar van de vele successen die de revue hebben gepasseerd op die avond. Door middel van kennismaking en het uitwisselen van ervaringen zijn we erin geslaagd om een succesvolle bijeenkomst te realiseren.

Het resultaat van deze eerste bijeenkomst heeft geleid tot een nieuw projectvoorstel dat wordt besproken op de bijeenkomst van 12 juni 2008.

FeminaVoor Vrouwen Vereniging Roshan betekent dit natuurlijk aangaan van een nieuwe uitdaging. Betere samenwerking helpt ons de weg te vinden en brengt nieuwe ideeën tot stand. Samenwerking en het gebruik van elkaars krachten kunnen ons helpen onze doelstellingen te bereiken.

 

© 2018 Roshan Vrouwenvereniging . All Rights Reserved.