Verslag bijeenkomst IndiNet

Op 18 mei jl. vond een zeer geslaagde  bijeenkomst plaats van Vrouwen Vereniging Roshan met het multiculturele netwerk van hoogopgeleide vrouwen: IndiNet.

Deze ontmoeting stond in het teken van het ontwikkelen van een netwerktak ten behoeve van de Afghaanse vrouw in Nederland.

IndiNet

IndiNet is een multiculturele netwerk van hoogopgeleide vrouwen van Indigo-wereld.

Indigo- wereld is gevestigd in Eindhoven en is werkzaam in het hele land. Indigo- wereld staat voor het bundelen van interculturele krachten en verhelderen van communicatie tussen verschillende groepen. Zij vormt een netwerk van experts, vooral op het gebied van onderwijs, jongeren, vrouwen en diversiteit. IndiNet is een platform voor hoogopgeleide vrouwen met een dubbele culturele bagage. Haar doestellingen zijn met name gericht in het opdoen van kennis, contacten en vaardigheden zodat vrouwen zich op het persoonlijke vlak verder kunnen ontwikkelen.

Bijeenkomst 18 mei

Het was voor ons een eer om uitgenodigd te worden voor deze leerzame bijeenkomst.

Deze bijeenkomst heeft de wens van de individuele leden, die graag in contact zouden willen komen met een stevig kennisnetwerk van vrouwen, vervuld. De leden van de vereniging hebben al vaker de wens uitgesproken om hun kennisnetwerk te verbreden en dit was voor ons een mooie kans om de wensen te vervullen.

In een informele, prettige sfeer hebben de vrouwen en meiden hun persoonlijke verhalen en gedachtes uitgewisseld. Juist in het uitwisselen van meningen en horen van elkaars verhaal schuilt de kracht en het effect van een goed ontwikkeld netwerk van vrouwen. Mevrouw Dehzad en mevrouw Sakhi hebben een uiteenzetting gegeven over de geschiedenis, oorlog en de ellende die Afghanistan heeft meegemaakt in de afgelopen decennia. En niet te vergeten, jarenlange onderdrukking en onrecht tegen de Afghaanse vrouwen is een belangrijk onderwerp dat nog steeds onder de aandacht wordt gebracht.

Onder  het genot van de heerlijke Afghaanse hapjes is de avond afgesloten.

Het is een plezierige en leerzame bijeenkomst geweest, waar we erg van hebben genoten en IndiNet bedanken voor deze geboden mogelijkheid.

Website IndiNet:

www.indigo-wereld.nl

Voor het verslag van IndiNet klikt u op het Nieuwsbrief

Ben jij geïntresseerd geraakt in IndiNet? Klik dan hieronder voor meer informatie.

Nieuwsbrief IndiNet

© 2018 Roshan Vrouwenvereniging . All Rights Reserved.