Voorlichting Opvoeding

Het is normaal dat je als ouder vragen hebt over de opvoeding van je kind. Iedereen twijfelt er wel eens over of hij “goed bezig” is. Vaak kan je met je vragen en twijfels terecht bij familie, vrienden of buren. Wanneer het kind opgroeit tussen twee culturen is dit nog moeilijker.

Om de Afghaanse vrouwen te helpen en bewust te maken hiervan heeft Roshan vrouwenvereniging een voorlichting georganiseerd op 16-05-2009. Opvoeding is een voortdurende wisselwerking tussen kind, ouders en omgeving. Elke opvoeding verloopt anders. C.Janse een opvoeding deskundige van stichting Mee was speciaal uitgenodigd om de Afghaanse vrouwen verder in te lichten over algemene tips rond verschillende opvoedingsthema’s.

De dag begon wanneer N.Eshaqzai iedereen welkom heette rond 15 uur in de middag. Er werd kort verteld hoe het programma van de dag eruit zag. Met dank aan de samenwerking van ANVO (Afghaanse Nederlandse Vereniging Oosterhout) werd in de avond ook Moederdag gevierd.Vervolgens ging de voorzitter van Roshan vrouwenvereniging A.Watanyar-Dehzad een toespraak doen waarom er een voorlichting is gehouden speciaal voor de Afghaanse vrouwen. Ook ging de voorzitter van ANVO F.Sidiqyan een kort toespraak houden over Moederdag.

Wanneer de toneelspelers S.Wahab-Wassel en A. Rasuli hun stuk gingen spelen werd het door de publiek erg humoristisch en aangenaam ervaren. Dit vooral omdat de meeste Afghaanse vrouwen zich hierin konden terug vinden. De rol van S.Wahab-Wassel was dat ze erg moeilijk had met het opvoeden van haar kinderen in twee culturen. Haar kinderen waren mondig en spraken haar tegen, ze was erg depressief en wist totaal niet hoe ze hiermee om moest gaan. A.Rasuli was een vriendin van haar en hoorde het verhaal aan. Hierna adviseerde zij dat ze hulp moest gaan zoeken en nu al actie kon ondernemen door samen met haar naar de voorlichtingsavond te gaan dat door Roshan vrouwenvereniging was georganiseerd.

Roshanvrouwenvereniging

De toneelspelers gingen zich mengen in het publiek waarna de gastvrouw C.janse begon met de voorlichting. De voorlichting duurde ongeveer van 15.30 tot 17uur. Hierna werd er nog een uur vrij gehouden voor het beantwoorden van de vragen van het publiek. Hoewel de vragen nog niet allen beantwoord waren, moest het programma doorgaan en was het tijd om te eten.

Intussen tijd was de muzikant Safi Wahab al aanwezig. Kort na het eten werd op de attan muziek een modeshow gehouden van Afghaanse kleren door de dames, dat prachtig eindigde met de attandans. Hierna begon de viering van Moederdag en ging het publiek los op de muziek.

Ter afsluiting gaf de voorzitter A.Watanyar-Dehzad speciale dank aan Safi Wahab en ANVO.  Rond 23 uur ging iedereen tevreden naar huis.

© 2018 Roshan Vrouwenvereniging . All Rights Reserved.