Vrouwencongres

Om een groeiende organisatie als Roshan Vrouwenvereniging in goede en professionele banen te leiden is meer nodig dan het besturen daar van alleen. Een organisatie is vaak blootgesteld aan allerlei risico’s en onduidelijkheden. Vaak is meer deskundigheid, kennis en informatie nodig om een goed resultaat te behalen en dichter bij onze doelstellingen te komen. Tegelijkertijd blijft het belangrijkste streven van Roshan gericht op de individuele ontwikkeling van de Afghaanse vrouw en het verhogen van háár zelfbewustzijn.

De combinatie van deze twee factoren leiden regelmatig tot de volgende vragen:
Wat zijn onze sterke punten, onze eigenheid en onze talenten? Hoe kunnen we ons mentaal sterker maken, wat zijn onze verbeterpunten? Hoe kunnen we onze passie en dromen in de praktijk brengen en verwezenlijken? Waar ligt het evenwicht in het leven? Hoe leiding geven, beslissingen nemen en coachen?Om een antwoord te vinden op deze vragen, om nieuwe ervaringen op te doen, ideeën uit te wisselen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken heeft Roshan Vrouwenvereniging met zeven leden deelgenomen aan hét Vrouwencongres 2009. Dit Vrouwencongres vond plaats op 2 oktober in het Brabantse dorpje: Hoeven, in het cultureel – historisch conferentiecentrum Bovendonk.Deze dag is ontstaan op initiatief van de twee gespecialiseerde coaches van Coach2Move: Monique Boogaard en Astrid Buter met medewerking van FNV Vrouwenbond, Kali-coaching en andere deskundige trainers.

Monique Bogaard is zelfstandig coach en trainer, ze houdt zich bezig met persoonlijke begeleiding en ontwikkeling van mensen op het gebied van loopbaan-, communicatie- en leiderschapsvraagstukken. Astrid Buter is gespecialiseerd in business- en teamcoaching. Ze richt zich op de ontwikkeling van de teams, organisaties en het leiderschap. Beide zijn werkzaam bij Coach2move. Coach2move is een organisatie die gespecialiseerd is in het ontwikkelen en coachen van communicatieve, leidinggevende en algemene vaardigheden.

Het programma van deze dag is begonnen met de inspirerende toespraak van Shanti Jhakry. Zij is de oprichtster van Kali-coaching. Deze organisatie biedt trainingen en advies op het gebied van diversiteit en vrouwelijk talent. U vindt onderaan links naar de website van Kali-coaching en de toespraak van Shanti Jhakry – “Iets dat eruit wil”.Deze bijeenkomst was gericht op de drie actuele onderwerpen: talentontwikkeling, empowerment en carrière. Dat zijn de drie belangrijke pijlers om de individuele vaardigheden van de bestuursleden te ontwikkelen, om onze vereniging in goede banen te leiden, om te netwerken met de Nederlandse vrouwen (die dezelfde doelstelingen nastreven) en om ons te ontplooien in onze carrière.Elke van deze onderwerpen omvatte drie verschillende workshops.

1.    Bij het onderwerp talentontwikkeling werden de volgende workshops gegeven:Latente talenten, Van passie naar praktijk en De kracht van diversiteit.

2.    Het onderwerp Empowerment omvatte de volgende workshops: Mentaal krachtiger, Verschil tussen balanceren en balans en Alles is maakbaar.

3.    En tot slot bij het laatste onderwerp carrière zijn de volgende workshops aan de orde geweest: De leidinggevende rol, Vergroot je zichtbaarheid en Conflicthantering.

Onze leden mochten drie workshops bijwonen naar keuze. De dag werd geheel ingevuld met de interactieve workshops binnen het eigen interessegebied. Naast het inhoudelijke programma, hebben we de mogelijkheid gehad om met elkaar in gesprek te gaan, kennis te maken en te genieten van de hapjes en drank.

We nemen deze leerzame ervaring en kennis met zich mee binnen onze vereniging. Dit helpt ons de juiste weg te vinden voor het realiseren van onze dromen en bevordert onze individuele vaardigheden. Want alleen de individuele ontwikkeling van de leden helpt onze organisatie te groeien als geheel.

© 2018 Roshan Vrouwenvereniging . All Rights Reserved.