Emancipatie

Vrouwenvereniging  Roshan heeft  op 11 juli een bijeenkomst georganiseerd voor vrouwen van Afghaanse afkomst en andere culturele achtergronden uit de omgeving Noord Brabant. Deze bijeenkomst is geopend door een korte toespraak van de voorzitter van de Vrouwenvereniging Roshan, mevrouw A. Dehzad-Watanyar, die verwelkomend het belang van de thema van de avond benadrukte.

More

Voorlichting Opvoeding

Het is normaal dat je als ouder vragen hebt over de opvoeding van je kind. Iedereen twijfelt er wel eens over of hij “goed bezig” is. Vaak kan je met je vragen en twijfels terecht bij familie, vrienden of buren. Wanneer het kind opgroeit tussen twee culturen is dit nog moeilijker.

More

Internationaal Vrouwendag 2009

Zondag 8 maart, Internationale Vrouwendag. Dit kon vrouwenvereniging Roshan natuurlijk niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Jong  en oud verzamelde zich op deze dag in Helmond. Ze hadden een gemeenschappelijke doel, namelijk  vieren dat ze allemaal vrouw zijn of dit worden.
More

Ontmoetingsavond

Om een goede start te maken in het nieuwe jaar, hebben we op 17 januari 2009 de algemene ledenvergadering gehouden, vervolgd door een ontmoetingsbijeenkomst voor Nederlandse, Afghaanse vrouwen en vrouwen uit andere landen.

More

Sporen van Oorlogservaringen

Op 18 oktober heeft Roshan Vrouwenvereniging wederom een succesvolle avond neergezet.

Samen met de vereniging Ariana uit Den Bosch hebben de vrouwen een gezellige en een sfeervolle avond van gemaakt.
More

Verslag bijeenkomst IndiNet

Op 18 mei jl. vond een zeer geslaagde  bijeenkomst plaats van Vrouwen Vereniging Roshan met het multiculturele netwerk van hoogopgeleide vrouwen: IndiNet.

Deze ontmoeting stond in het teken van het ontwikkelen van een netwerktak ten behoeve van de Afghaanse vrouw in Nederland.
More

© 2018 Roshan Vrouwenvereniging . All Rights Reserved.