Roshan in het kort

Vereniging

Roshan Vrouwenvereniging is een Afghaanse vereniging waarbij Afghaanse vrouwen uit omgeving Brabant hun krachten bundelen om elkaar te helpen in de Nederlandse samenleving. De vereniging bestaat uit 30 leden die varieert van jong tot oud.

In de visie van onze vereniging hebben deze vrouwen het recht om  als gelijkwaardige medeburger in de Nederlandse samenleving te kunnen functioneren en bewust te worden van hun positie in deze  maatschappij, want bewuste mensen zijn weerbaarder en participeren op een betere manier. Een goede participatie van de Afghaanse vrouwen  zal een positieve invloed op elkaar en op de maatschappij als gevolg hebben.

 

Doelstelling

De Vereniging van Afghaanse vrouwen in Brabant wil naar buiten treden als een sociale organisatie, met een realistisch en maatschappelijk herkenbaar doel, waarbij het nut voor de Afghaanse vrouwen in de Nederlandse samenleving op korte en lange termijn centraal staat.

•    Op lange termijn willen wij de zelfredzaamheid van vrouwen van Afghaanse afkomst in Brabant vergroten.

•    Op korte termijn is onze doelstelling het ontwikkelen en verzorgen van activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en arbeid.

Als vrouwen van Afghaanse afkomst aan deze activiteiten deelnemen zullen ze zich er meer bewust worden van hun positie. Dat maakt hen  sterker in de samenleving.

Vissie & Missie

Nederland is een multiculturele samenleving, waarvan vrouwen van Afghaanse afkomst deel uit maken.  In de visie van onze vereniging hebben deze vrouwen het recht om  als gelijkwaardige medeburger in de Nederlandse samenleving te kunnen functioneren en bewust te worden van hun positie in deze  maatschappij, want bewuste mensen zijn weerbaarder en participeren op een betere manier.

Een goede participatie van de Afghaanse vrouwen  zal een positieve invloed op elkaar en op de maatschappij als gevolg hebben. Voorts vereist participatie dat de vrouwen bereikt worden door instituties die diensten en voorzieningen bieden. Vooralsnog lukt het instellingen niet, of niet in voldoende mate, de Afghaanse vrouwen te bereiken.

Een zelforganisatie van Afghaanse vrouwen is wel in staat om deze doelgroep optimaal te bereiken. De missie van onze vereniging is de Afghaanse vrouwen in Brabant te stimuleren en te helpen bij de bewustwording van hun positie in deze samenleving en een brug te slaan tussen de vrouwen en algemene instellingen voor een goede participatie.

Doelgroep

In Nederland kunnen de Afghaanse vrouwen worden onderscheiden in de eerste en tweede generatie. De eerste generatie van Afghaanse vrouwen is in Afghanistan geboren en opgegroeid. Die groep vormt momenteel de meerderheid. Veel van hen kwamen in de jaren negentig naar Nederland. De tweede generatie Afghaanse vrouwen zijn in Nederland geboren of alleen opgegroeid. Onze primaire doelgroep is de Afghaanse vrouw, vanaf 16 jaar.

Als secundair kunnen bovendien organisaties, overheid en andere instellingen onze doelgroep vormen, voorzover zij betrokken zijn bij de integratie en participatie van de Afghaanse vrouwen in de Nederlandse samenleving.

Bestuur

 

Voorzitter Hanifa Rassuli
Penningmeester Zohal Eshaqzai
Secretaris Karima Hekmat
Coördinator (Eindhoven) Nasrin Sakhi
Coördinator (Helmond) Latifa Wahab
PR-functionaris Bahar Manawi

 

 

© 2018 Roshan Vrouwenvereniging . All Rights Reserved.