Shabe Shere Shaheri

mei 13, 2012

bestuur

No Comments

   بنام خدائی که انسان را آفرید چه زن , چه مرد

Op 08-08-2009 was er een gedichten avond voor de Afghaanse vrouwen in Wenen georganiseerd.

Het was een avond voor jong en oud.  Hieronder is er in het kort in Perzisch vertelt hoe de avond is verlopen.

 

شام هشتم اگست سال جاری در شهر جنت صفت اطریش, شام پر خاطره و فراموش ناشدنی , شامیکه برای اولین بار در تاریخ پربارفرهنگ و ادبیات افغانستان گرد همائی راه اندازی شد که زنان گم نام و ستم کشیدۀ افغانستان همچون خوشۀ پروین از هر گوشه و کنار اروپا و آسیا کنار هم جمع آمدند , بدون در نظر داشت هرنوع تفریق ملیتی, زبانی ,مذهبی و سیاسی دست وحدت به هم داده  فقط با یک زبان که زبان مشترک همۀ شان بود زبان شعر سخن گفتند , همرهان شان را معرفی شدند و برای درخشان ساختن آیندۀ پیروز نسل جوان طبقۀ اناث کشور همگام باهم اولین سنگ تهداب همبستگی بانوان افغان خارج مرز را برای بنا های آسمان خراش فرهنگ آیندۀ افغانستان نهادند. علاوه بر شاعر زنان افغان تعداد کثیری از دانشمندان , نویسندگان , قلم بدستان و علاقمندان دنیای شعر و ادب با اشتراک شان فضای این محفل را بیشتر از پیش رنگین تر و گرم تر ساخته بودند

 .

این همایش بینظیر به ابتکار آقای «غوث الدین میر»  فعال و خدمتگذار حقیقی جامعۀ افغانی چه در داخل و چه در خارج از کشور بوده است که همیشه با فعالیت های خستگی ناپزیر شان در را صلح و وحدت و آذادی رزمیده و مثال برازندۀ برای دفاع از حق آذادی زن و انسان در سطح جامعۀ افغانی ما شمرده میشود. این همایش را بکمک انجمن زنان روشن در هالند ,همکاران فصلنامۀ بانو از شورای زنان افغان در هامبورگ جرمنی و انجمن افغانان مهاجر در اروپا براه انداختند که با مؤفقیت چشمگیری به اتمام رسید.

محترم «غوث الدین میر» رئیس انجمن همبستگی با مهاجرین افغان در اروپاو کانون فرهنگ اطریش بوده و صاحب امتیاز مجلۀ فصلنامۀ بانو منتشرۀ کشور اطریش میباشند .

شاعر زنان طوطی زبان  که با حضور بهمرسانی شان درین محفل پر شور و هلهله به تنگ نظران جهان فرهنگ اثبا ت عظمت یک پارچگی داده فضای لذت  بخش محفل را مملو از صفا و صمیمیت کردند عبارت بودند از :

محترمه نجیبه هوتکی مسئول شورای زنان افغان درآلمان, محترمه سیمین مشرف همکار فعال فرهنگی درشهر وین اطریش, محترمه زرغونه ژواک نطاق برازندۀ رادیو و تلویزیون افغانستان , انجیلا پگاهی سابق خبر نگار جریدۀ درفش و عضوهیأت تحریر جریدۀ پامیر , خالده نیازیشاعر زیبا سخن ,فریبا آتش ژورنالست ورزیده و سابق عضو فعال مجلۀ سباوون, صالحه وهاب واصل نقاش با استعداد و شاعر تازه نفس که اولین مجموعۀ شعری اش به زودی بدست علاقمندان قرار خواهد گرفت , عزیزه عنایت شاعر توانا وارندۀ آثار « سیر زنوگی و فروغ سحر » ,شهره  قائم مقامی نویسندۀ کتاب «عشق افغان» که از ایران قدم رنجه فرموده بودند , صنم عنبرین دبیر فرهنگی خانۀ مولانا در شهر فرانکفورت آلمان , مژگان ساغر شاعرۀ آشنا وتوانا, نظیفه یعقوبی ویرا تصنیف گر موفق کشور, مهر انگیز ساحل شاعر تازه نفس دارندۀ آثار « مادر و طبعیت», زهره جویا , زرمینه زمان , ملکه سعید , هما یوسفی , کریمه ویدا, نجیبه بهمنش , نسرین فروغ ژور نالست و هیأت تحریر فصلنامه بانوو زرغونه امیری نویسنده , انجنیر ضیاگل و سلطانه جان وهاب که جوانترین  شاعر محفل بود که به زبان هالندی اشعار زیبای سروده و درین شب پر خاطره یکی از اشعارش را با ترجمه فارسی به حاضرین محفل دکلمه کرد.

همچنان محترم لطیف ناظمی  دانشمند , نویسنده , شاعر شناخته شده و معاصر کشور که به صفت داور محفل از اوشان به شکل خاص دعوت به عمل آمده بود, محترم لطیف کریمی استالفی ,محترم عمر محسن ذاده, محترم ابراهیمی , محترم رضا بهمنش ,محترم دستگیر ,محترم سمیع دوست , محترم عبدالله افضلی , محترم تاج محمد فعال و دیگر عزیزانیکه با تأسف برای جلوگیری از طولانی شدن گزارش از نوشتن اسماء شان معذرت میخواهم با شرکت شان درین محفل پشتیبانی عمیق شان را ازین اولین قدم کوچک آقائی «میر» برای گام بزرگ در آینده قریب « انشاالله» اعلام داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی چند از قران مجید آغاز شدکه متعاقبأ شاعر شیرین سخن فریبا جان آتش که گردانندگی محفل را به عهده داشت پروگرام تهیه شده این شام رنگین را به حاضرین محفل معرفی کرده از محترم« میر» خواست تا گفتنی هایش را پیرامون هدف و مرام برگذاری ازین محفل به عزیزان اشتراک کننده ابراز دارد.

غوث میر ضمن استقبال نیک از آمدن مهمانان وامتنان سپاس از اشتراک شان در محفل ابراز داشت که مرام اصلی برگزاری از همچو همایشی همانا بهم رسانی شاعر زنان افغان از نقاط مختلف جهان در کنار هم بوده  تبادل نظر بین این مظلومین و محکومین تاریخ وباز کردن دریچۀ بروی فردای درخشان شعر و ادب در عرصۀ فرهنگ افغانستان میباشد و این اولین قدم برای تشویق هر چه بیشتر این بانوان فرشته صفت دراعماراین جهان بی پناه احساسات درونی شان که سالیان متوالی در اثر اظلام گوناگون سلطنت های زن ستیزانۀ و مرد سالاری در زیر خاکستر اندیشه های پوچ و نا به سامان حاکم بر جامعه دفن بوده است , میباشد.

 متعاقبأ محترمه  ملکه سعید و محترمه سیمین مشرف گفته های ارزندۀ شان را به همین ارتباط بیان داشتند که به تعقیب آنان محترمه نجیبه هوتکی بیانیۀ پر محتوای خویش رادر ارتباط با  زن , نقش زن در ادوار مختلفۀ گذشته در جهان و افغانستان , موقف زن در جامعۀ افغانی و اسلامی, و رفتار وحشیانۀ مردان قدرت پرست در برابر زنان به خوانش گرفته و به زنان حاضر و غائب خطاب کرده گفت:

خواهران عزیز فرهنگی ! حضور پُر فیض شما و چهره های سر شناس زنان عرصۀ شعر , ادب و فرهنگ کشور درین جمع , نمایانگرست که زن افغان علی الرغم یک تاریخ ستم و سر کوب که با تجرید او از تمامی عرصه های زندگی از جمله فرهنگ و هنر توأم بوده است دیگر موجود ستم  پذیر زندانی کنج خانه و محروم ساخته شده از عرصه های خلاقه زندگی نیست……….

بعدأ خانم فریبا آتش بخش دکلمۀ شعر را با خوانش شعر زیبای از  خودشان آغاز کرد ,  غــــزل

با گردش نگاه تو مستانه شد غزل

در چنگ لحظه ها چه صمیمانه شد غزل

انگور گشته پخته و شهدش به جام ماند

در بین پنجه های تو پیمانه شد غزل………………

متعاقبأ وی تک تک شاعر زنان حاضر در محفل را فراخواند تامنظومه های که احساسات قلبی و ظریف زنانۀ شانرا نمایندگی میکردو پر از عواطف انسانی و لبریز از درد و رنج بود با صدا های آهنگین و رساء خود شان  دکلمه کرده , استعداد های نهفته شان را به بار نخست در محضرعام  در آورند( در حالیکه نغمۀ دل آویز رباب در بکروند سرایش شعر که با انگشتان جادوئی محترم زبیر  بختیار به نوازش گرفته شده بود به گوش همه ظنین  انداز بود ). اشعار این شاعر زنان بر علاوۀ که هر کدام کیفیت , ظرافت , لذت و دلنشینی خاص خودش را داشت, مطمئنأ تأثیرات عمیقی در رشد و نموی استعداد های جوان نسل اینده داشته و جای خاصی را در تاریخ فرهنگ کشور به خود پیدا کرد.  

نکته خاصیکه مرا وادار به یاد دهانی این موضوع میکند اینست که این گوهران نسفته گنجینه شعر و ادب کلبه به آتش کشیدۀ ما هر حالت , موقف و هر برخورد ستمگارانه در برابر زن و هر صفت خدا داد نهفتۀ در وجود زن را با رقص کلمات در یک فضای پُر ازامنیت و همدلی با جرأت و شهامت بی شائبه از بند قفسۀ سینه های پر دردشان روی زبان آورده , بدون هر نوع هراس و ترس به شکل فریاد و داد خواهی از مساوات و حق آزادی زن به صفت یک انسان , بیان کردند که استقبال حاضرین محفل با کف زدن های متداوم همراه با کشیدن آواز های تأئید کننده و تشویق کننده خود تثبیت کننده گفتار بنده میباشد.

در بخش بعدی محفل محترمه سیمین مشرف , محترمه زرمینه زمان  به نمایندگی از انجمن های همکار شان  ضمن معلومات لازم در بارۀ فعالیت های صحی و اجتماعی شان  گفتار شان را در راستهای پروژه های زیر دست داشته شان جهت کمک به هموطنان بی بضاعت و انتقال اطفال مریض و معیوبیکه برای تداوی از کشور عزیز ما به کشور جرمنی انتقال داده میشوند بیان کرده از هموطنان عزیز طالب کمک های مادی و معنوی درین زمینه گردیدند.

محترم لطیف ناظمی به صفت داور محفل نظرات نیک و ارزندۀ شان را به شکل جامع و عمومی در بارۀ سروده های شاعر زنان ابراز داشته ,اشعار را به شکل عالمانه نقد و بررسی کرده با زیبائی ماهرانه در مقایسۀ اشعار دیروز و معاصر امروز  مشاورت های اعمار کننده اش را از نظر تخنیک , وزن و قافیه و تشبیهات کلمات و صفات در شعر , منحیث یک شخصیت عالم با تجربه به این تازه قدمان راه شعر و فرهنگ باز گو شده , جرأت بانوان شاعر عصر امروز را که با شهامت و دلیری بدون هر نوع پرده داری  هراسی از درج اسم شان در زیر اشعار شان ندارند تمجید و تهنیت کرد و اضافه کرد که در گذشته ها خانمان شاعر نظر به تعصبات و محدودیت های اجتماعی و فامیلی و موقف زن در جامعۀ گذشته بخود اجازه همچو کاری را نمیدادند.

وی با اهداء  تقدیر نامه ها و سپاس نامه های از قبل ترتیب شده توسط آقای «میر» و در موجودیت آقای «میر»,  به بانوان شاعر از اندوخته هایشان تقدیر و تمجید به عمل آورده به نمایندگی از دست اندر کاران این همایش از اشتراک شان قدر دانی نمود.

محفل با سرایش آهنگ های ناب و پر کیف به آواز  زیبای احمد ضیاء و سلطان عزیزرو به اختتام آورده در ختم محفل صالحه وهاب واصل به نمایندگی از تمام بانو شاعران حاضر و همه زنان درد کشیدۀ و خواهران غائب ما ,  نقاشیمروارید گمشدهرا که با دستان خود نقاشی کرده بود به عنوان سپاس از زحمات نهایتِ برگزارندۀ محفل آقای «میر» و خانم نازنین شان محترمه مینا جان «میر»به شکل تحفه اهداء کرده باگفتن اینکه( زن اگر در آتش بسوزد و یا در آب غرق گردد ویا زنده به گور شود ویا با تمام زیبای هایش چه بیرونی چه درونی در زیر زندان چادری پنهان گردد باز هم همان جوهر درخشنده و نایابی باقی می ماند که خداوند به همان مرام و مقصد در پهلوی مرد به صفت انسان هستش گردانیده), در بارۀ این اثر  نایابش به حاضرین محفل معنی اصلی این تابلو را توضیح کرد که مورد استقبال فوق العاده وتشویق مزید مهمانان قرار گرفت.

قابل یاد دهانیست که محترم غوث میر از تمام مهمانانیکه از ممالک دیگر اروپائی و آسیای تشریف آورده بودند در میدان هوائی  به کمک دوستان همکار شان استقبال کرده وهمه را به محلات تنظیم شده از قبل برای چند روز بود و باش شان به اساس تقسیم کار با دوستان رسانیدند و بعد از ختم محفل با عزت و حرمت نهایت تمام مهمانان را یک یک جنتری افغانی و یک یک جلد کتاب بطور یادگار داده  دوباره تا میدان هوائی بدرقه کرده خدا حافظی کردند. خاطرات فراموش ناشدنی این محفل توسط سلطانه وهاب و آقای سمع دوست در قالب عکس های زیبای در بند آمدند که قطعات چندی از آنها را در قسمت زیرین این گزارش در سایت 24 ساعت   http://www.24sahat.com و مروارید های پراگنده

مشاهده می توانی


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg ons:

© 2018 Roshan Vrouwenvereniging . All Rights Reserved.